Načítání...

Sraz oddílů 2018: Kytice

Z kroniky Poutníků

Nosné téma bylo Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Celkově se na srazu v Zátoce Pláňat sešlo 150 lidí z 8 oddílů, a to z Poutníků, Krhútů, Sportíků, Tuláků – Malešic, Ginkga, Koníků, Stopy a Mopíků.

sraz-oddilu-kytice-18-102-nahled

Dopoledne jsme roznášeli dílo Kytice do všech koutů světa – rozesílali jsme ji po různých schránkách a na poště nám pošťačka razítkovala doručenky. Odpoledne jsme získávali zlaté ve hře Piráti, kde jsme po moři rozváželi soudobá díla.

U večerního ohně jednotlivé oddíly hrály tradičně scénky. Každý oddíl jinou baladu z Kytice.

Další den jsme pořídili fotografii do tvaru srdce a rozloučili se. Další sraz pořádá oddíl Sportík, který zvedl rukavici od tajemné postavy.

 

Fotogalerie

http://poutnici.desitka.cz/fotogalerie/185

 

Ohlasy

Stopa:
Děkujeme Oddíl Poutníci za skvělou organizaci a všem za krásnou a povzbudivou atmosféru. Díky!

Krhúti:

Sraz oddílů skončil, děkujeme Oddíl Poutníci za skvělou organizaci a těšíme se na další ročník, který připravuje Oddíl Sportík

Stopa:

V odpoledním převozu knih jim chyběla nějaká „banka“, místo, kam by mohli ukládat část úspor. Co hodnotíme rozhodně velmi pozitivně je jednak téma srazu táhnoucí se hrami i scénkami, jednak skupinky tvořené napříč spektrem oddílů a větší možnost vzájemného poznávání.

 

Sraz oddílů 2018 pořádal oddíl Poutníci.

Napsat komentář