Načítání...

Sraz oddílů 2018: Kytice

Z kroniky Poutníků

Nosné téma bylo Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Celkově se na srazu v Zátoce Pláňat sešlo 150 lidí z 8 oddílů, a to z Poutníků, Krhútů, Sportíků, Tuláků – Malešic, Ginkga, Koníků, Stopy a Mopíků.

 

Dopoledne jsme roznášeli dílo Kytice do všech koutů světa – rozesílali jsme ji po různých schránkách a na poště nám pošťačka razítkovala doručenky. Odpoledne jsme získávali zlaté ve hře Piráti, kde jsme po moři rozváželi soudobá díla.

U večerního ohně jednotlivé oddíly hrály tradičně scénky. Každý oddíl jinou baladu z Kytice.

Další den jsme pořídili fotografii do tvaru srdce a rozloučili se. Další sraz pořádá oddíl Sportík, který zvedl rukavici od tajemné postavy.

Sraz oddílů 2018 pořádal oddíl Poutníci.

Foto: Krhúti, Poutníci

Napsat komentář