Načítání...

Sraz oddílů 2023: Harry Potter

Kouzelný klobouk nás rozdělil do kolejí. Poté jsme povečeřeli a postavili stany. V sobotu po snídani byl nástup oddílů a rozdělení do 10 skupin. Dopoledne jednotlivé koleje nakupovaly pomůcky v Příčné ulici. Týmy chodily po stanovištích a pokud úkoly splnily, dostaly předmět, který se jim hodil v odpolední hře. Po přestávce na oběd začala výuka ve škole Čar a kouzel. Družiny absolvovaly výcvik například v kouzelnictví, přesazování bylinek, létání na koštěti […]